arbetssätt

När beställaren kontaktat oss börjar vi med ett möte för att se vilka förutsättningar som finns och för att ”ringa in” vilka önskemål som kunden har. Det kan vara allt från arkitektritade förslag, till att vi bara får reda på vilken stämning som ska skapas. Vi går sedan vidare med en eller flera skisser för att använda som utgångspunkt för det vidare arbetet.
Vi lägger stor vikt vid att kunden har möjlighet att påverka utformningen.

Vi erbjuder antingen ett fast pris i vår offert eller så fakturerar vi på löpande räkning.