om oss

Vi är fyra kvinnor, med olika bakgrund, som träffades på en KY-utbildning (kvalificerad yrkesutbildning) i dekorativt måleri. Alla har någon form av konstnärlig bakgrund och vi märkte tidigt att vi strävade åt samma håll. Resultatet blev Linnémålarna.

2011 gick Linnémålarna samman med målerikoncernen Celander AB. Eva och Sigrid arbetar och driver avdelningen för design, dekorativt måleri och restaurering på företaget. Linnémålarna har på så sätt utvecklats till ett företag som har hela kedjan av kompetens från grundarbete till det mest avancerade dekorationsmåleriet. Vi coachar också unga målare inför SM och VM i måleri för att dessa unika kunskaper ska finnas även i framtiden.

affärsidé

  • Vi utövar all slags dekorativt måleri och restaurering.
  • Vi är med hela vägen, från att designa skräddarsydda förslag till utförandet.
  • Vi inspireras såväl av moderna som av äldre tiders formspråk och material.
  • Vi erbjuder god kvalitet och nytänkande.
  • En dialog med kunden är vårt motto.
  • Allt från privata hem till totalentreprenader.